INTERAKSI 1-KONSEP PENGUJIAN,PENTAKSIRAN,PENILAIAN (go back »)

June 26 2009, 4:57 AM

BMM 3103-PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU untuk semester 2 Jun-November 2009

Penerangan dari pensyarah:23/06/2009

Untuk subjek pentaksiran bahasa melayu sekolah rendah untuk semester 2 bagi program PISMP mengandungi 6o jam iaitu 3 kredit(2 kredit teori dan 1 kredit untuk amali.

KKBI-projek/KKP, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) pula berkaitan dengan subjek ini iaitu kami dikehendaki untuk membuat pentaksiran untuk subjek Bahasa Melayu. Selain itu, kami perlu menyediakan folio sendiri atau catatan kemudian memasukan semua bahan dan tugasan yang kami telah laksanakan ke dalam folio untuk penilaian MQA. Pada akhir semester, ujian dan peperiksaan juga termasuk dalam subjek ini.

Topik 1: Konsep Pentaksiran, pengujian..

 • Langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu (Mokhtar Ismail,1985)
 • tahap, status dan nilai
 • merangkumi skala, ordinal dan selang
 • menentukan kedudukan dan pencapaian murid

konsep pengujian

 • satu cara sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu
 • alat mengukur paling penting untuk menimbulkan kebolehpercayaan
 • mengesan penguasaan dan pencapaian kemajuan pelajar dalam bahasa Melayu.
 • alat mengukur/pengukuran pencapaian-kognitif,psikomotor,afektif
 • penilaian mestilah bersifat eksplisit (mampu menjawab secara lisan dan menulis)

  Tugasan 1:

 Bezakan pengujian, pentaksiran dan penilaian dari segi kegunaan, bentuk dan proses

 

kuliah 26/06/2009

imbasan kembali tentang konsep pentaksiran iaitu kata kunci yang boleh dikenal pasti ialah "suatu proses"

KONSEP PENILAIAN:

-proses pengumpulan maklumat

-proses membuat analisis

-selepas pengujian dan pentaksiran

-tindakan selanjutnya

-merangkumi beberapa prosedur:-persediaan ujian, pentadbiran, pemeriksaan dan pengukuhan, analisis, interprestasi dan tindakan.

TUGASAN UNTUK MINGGU KE-2:

CARI MAKLUMAT TENTANG TAKSONOMI BLOOM, DOMAIN KARTHWORL, TAKSONOMI DAN DOMAIN DARI ASPEK SEJARAH, KONSEP, KEBAIKAN DAN KEBURUKAN, SERTA PEGANGAN TERHADAP PENGUJIAN....

TUGASAN ISL BMM3103-25 JUN 2009

1.Mengumpul dan membincangkan kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun (interaksi 1)

2. Membuat catatan ringkas dalam bentuk power point atau brosur (interaksi 1)

3. Pelajar menyediakan laman web pembelajaran dan menyangkutkan kerja mingguan di laman web pembelajaran masing-masing.

4. Setiap pelajar diminta menyediakan folio yang memuatkan semua tugasan pembelajaran kendiri. Folio hendaklah dijilid dalam bentuk A4 dan dihantar september 2009.

Selanjutnya...berjumpa kembali pada minggu ke-2 dengan bahan-bahan terbaru....

 

In Pendidikan

Comments

Displaying 0 - 0 of 0 comments

No comments yet. Be the first one to comment!

Add Comment

You must be logged in to comment

Profile

Hanazachary
 • Female
 • 21 years old

Statistics

Comments 0
Page views 7149

Layout Credit